Scalable platform for your needs

Toepassingen

Een flexibel platform dat kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen. Door geïntegreerde data, te controleren en inzichtelijk te maken met viewers en dashboards maakt Wistor het mogelijk om optimaal met informatie te werken. Zo beschikt uw organisatie of project over één betrouwbare waarheid waar u op kunt bouwen.

Door gebruik te maken van flexibele linked data technologie (RDF) sluit het platform aan op data die afkomstig is uit verschillende systemen.

Wistor is configureerbaar, schaalbaar, meertalig, geeft inzicht en zet data centraal.

 

Informatiemodel | OTL viewer

Steeds meer organisaties maken gebruik van centrale informatiemodellen om verschillende systemen en standaarden aan elkaar te relateren, data integraal te bekijken, te controleren en om efficiënter samen te werken met andere organisaties. Het informatiemodel draagt bij om één gemeenschappelijke taal te spreken, wat voor zowel mensen als computers interpreteerbaar is. De term informatiemodel staat in de gebouwde omgeving ook bekend als OTL (objecttypenbibliotheek / object type library). Voor technici en IT-specialisten als een ontologie.

Door Wistor in te zetten als gebruiksvriendelijke en interactieve viewer van dit model wordt het inzichtelijk voor de eindgebruikers binnen en buiten uw organisatie, zonder dat hier technische kennis nodig is.

  • Op basis van RDF(S), OWL en SHACL
  • Browsen van assets/ informatieobjecten in verschillende structuren
  • Aanvullende widgets voor gerelateerde informatiebehoefte (kenmerken, documentatie, etc.) en UML-visualisaties
  • Versiemanagement
  • SPARQL endpoint

Bekijk de Waternet OTL Viewer

Common Data Environment

Een omgeving waarin jouw (project)informatie in samenhang getoond wordt maakt de toegang tot deze informatie laagdrempelig. Data uit systemen, documenten en geometrie (2D en 3D) kunnen in samenhang worden ingezien en gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

Binnen een project

Wistor kan ingezet worden als Common Data Environment (CDE) binnen een project (zoals benoemd in ISO 19650). Het is dé virtuele omgeving waar projectdata wordt verzamelt, geharmoniseerd en beheert. Interne en externe stakeholders binnen het project hebben altijd toegang tot de relevante projectdata.

Voor uw organisatie

U hebt behoefte aan betrouwbare, geïntegreerde informatie over uw assets, ook buiten de projecten om. Wistor is de laag boven de interne bronnen (databases, applicaties, systemen) om deze data te extraheren en vervolgens te combineren. Binnen Wistor is de intelligentie om interessante gevolgtrekkingen inzichtelijk te maken. Een boost in het data gedreven werken.

Dashboards

Met de juiste dashboards in Wistor wordt uw geïntegreerde data inzichtelijk. De dashboards zijn flexibel in te richten, afhankelijk van uw data en wat u daar over wilt weten.

De dashboards helpen u om beslissingen te maken, of te sturen op feiten voortkomend uit de data. Denk aan tonen van de datakwaliteit (betrouwbaarheid, compleetheid en juistheid), de huidige staat van uw assets, progressie in data-vastlegging en/of data-oplevering en tal van andere toepassingen.

Data-uitwisselportaal

Duidelijke afspraken voor datalevering / data-uitwisseling is tussen organisaties enorm van belang. Zonder deze afspraken liggen incomplete dataleveringen, het handmatig data intikken in eigen systemen (bij de ontvangende partij) en daarmee onnodige extra kosten op de loer. Wistor wordt ingezet als uitwisselportaal, waarbij het gebruik maakt van open standaarden zoals ICDD (ISO 21597), waardoor het bekijken, delen en sturen van data eenduidig gebeurd. Door de combinatie met andere toepassingen als de data controle functionaliteit en dashboarding functionaliteit kun je als opdrachtnemer en/of opdrachtgever te allen tijde zien wat de kwaliteit is van de uit te wisselen data.

Data automatisch controleren

Voorkom de kosten, doorlooptijden en onnauwkeurigheid van handmatig controlewerk door uw data te controleren met Wistor. Het online platform maakt de eisen inzichtelijk en gebruikt deze om bijvoorbeeld een datalevering te controleren voordat deze geleverd wordt. Automatische controles kunnen zijn gebaseerd op eigen regels, maar ook op bestaande standaarden en richtlijnen.