Innovative and progressive, practically applicable

Meer weten? neem contact op

Cases

Wistor is al reeds gebruikt bij meerdere opdrachtgevers met uiteenlopende behoeften. Hieronder zijn succesvolle casussen uitgelicht, elk met een eigen doel en toepasbaarheid. Vragen over onderstaande Wistor toepassingen bij opdrachtgevers? Stuur een mailtje en we lichten het graag toe.

Ik wil meer weten

Vergunningen service gemeente Rotterdam

Door BIM-data, GIS-data en gegevens van regelgeving te converteren naar Linked Data ontstaat een waardevolle dataset waarmee vergunningenchecks uitgevoerd kunnen worden. In een prototype kan een gebouwmodel automatisch gecheckt worden op brandveiligheid, welstand, geluidsbelasting, bestemmingsregels en constructieve veiligheid.

Common Data Environment (CDE) voor een groot groene-energiebedrijf

Dit groene-energiebedrijf streeft naar een data-gedreven mentaliteit en aanpak in hun bedrijfsvoering. Om deze doelstelling te ondersteunen hebben ze op verschillende afdelingen proof-of-concepts uitgevoerd om de voordelen van het werken met BIM te demonstreren. Deze proof of concepts en de resulterende datamogelijkheden worden ondersteunt met behulp van Wistor, waardoor niet alleen de voordelen van het werken met BIM duidelijk worden, maar ook de voordelen van het gebruik van data in de gehele levenscyclus van bouwprojecten.

Wistor kan kritieke issues inzichtelijk maken, zoals visualisatie van gegevensmodellering, gegevensintegratie en gegevensvalidatie, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor het BIM-programma van de klant.

Door toegang te hebben tot data gestuurde inzichten en visualisaties, kan men weloverwogen beslissingen nemen, de samenwerking tussen afdelingen verbeteren en uiteindelijk de algehele efficiëntie van ontwerp-, bouw- en exploitatieprocessen van het project.

Asfalt data- en administratiesysteem

Het Pavement Information Model is een asfalt administratie systeem. In samenwerking met Boskalis en Rijkswaterstaat is een POC gemaakt van een OTL van het Pavement Information Model. Data vanuit dit model is geconverteerd naar Linked Data en uitgedrukt op basis van deze OTL. Vervolgens is deze data gekoppeld aan Linked Datasets van Rijkswaterstaat om een integraal beeld te verkrijgen over de asfaltverharding op rijkswegen. Via een OTL browser is dit model beschikbaar. Zie de link hieronder om het model in de viewer te bekijken.

PIM-OTL viewer

TenneT data uitwisselings- en controleportaal

Het uitwisselings- en controleportaal van TenneT is een omgeving dat uitgebreide inzichten verschaft in data en documenten wat door TenneT wordt overgedragen aan opdrachtnemers. Het portal is in staat om de vereiste gegevens, documenten en bestanden uit het masterdatabeheersysteem van TenneT te extraheren, een overdraagbare container (ICDD) te creëren en een holistisch beeld te geven van de objecten en documenten in de container door ze te classificeren aan concepten binnen hun eigen OTL. Het portaal biedt ook gedetailleerde gegevens- en documentvalidatie op basis van de OTL- en containervereisten, zodat de gebruiker de problemen kan oplossen voordat de container naar de aannemer wordt gestuurd, of vice versa. De validatieomgeving detecteert de exacte oorzaak van het probleem en laat de gebruiker zien wat de oorzaak is. Het begeleidt de gebruiker ook bij het oplossen van foutieve data op basis van project gerelateerde eisen.

BIM-ProVeSy Rijkswaterstaat

De focus van BIM Prognose VerhardingSystemen (BIM-ProVeSy) is asfaltdata en asfalt gerelateerde berekeningen. Asfaltdata bevindt zich momenteel in meerdere systemen, zoals testen asfaltmengsels, gegevens wegconstructie en asfaltsamenstellingen. Deze BIM-ProVeSy use case is een Linked data systeem voor deze samenhangende informatie over asfaltverhardingen van Rijkswaterstaat. Het bestaat uit meer dan 100 datasets uit meerdere applicaties. Gegevens van verhardingen kan in samenhang bevraagd en/of getoond worden.

Waternet OTL viewer

De Waternet OTL viewer maakt het centrale informatiemodel voor Waternet inzichtelijk voor niet-technische gebruikers. Waternet zorgt voor de hele waterkringloop  in de regio Amsterdam en beheert dus allerlei soorten objecten. In de object-typebibliotheek (OTL) legt Waternet de definities, aspecten en relaties tussen deze soorten objecten vast. Het technische model dat daar uit ontstaat (in Linked Data, RDF) is leesbaar voor machines, maar niet voor de menselijke gebruikers. Wistor lost dit op door een configureerbare viewer te bieden die in staat is om mee te groeien met de Waternet OTL en de behoeften van haar gebruikers.

Handelsregister browser Kamer van Koophandel

Voor het Innovatielab van de Kamer van Koophandel (KvK) is het Handelsregister (anonieme versie) omgezet naar Linked Data inclusief de datadefinities. Hierdoor is een dataset ontstaan met meer dan 6 miljoen inschrijvingen waarbij elk gegevenselement direct gekoppeld is aan een datadefinitie. Dit resulteert in miljarden triples die tegenwoordig makkelijk door 1 triple store verwerkt kunnen worden. Meerdere demo-applicaties zijn ontwikkeld zoals concern relaties, fraude detectie en ook een generieke dataset browser op basis van een KvK-nummer. ​

Gebruikers